Dělnická mládež:Toto není žádná propagandistická akce, nýbrž shromažďování názorů a informací!!

Dělnická mládež

Dělnická mládež (DM) je občanské sdružení mladých lidí ve věku 15 až 35 let sympatizujících s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti nebo přímo se podílejících na její činnosti.

Po soudním zrušení DS se Dělnická mládež přeorientovala na DSSS.
Program a ideologie

Každý zájemce o členství podpisuje následující prohlášení, aby mohl do Dělnické mládeže vstoupit:

„Přihlašuji se za člena Dělnické mládeže. Slibuji, že budu dbát o dobré jméno hnutí.“ a „Má generace představuje novou kulturu, která převezme zodpovědnost za vedení této země. Hlásím se k národnímu socialismu. Odmítám současný kapitalismus a předešlý komunismus. Tyto ideologie vážně poškozují principy zdravé společnosti. Věřím v kulturní revoluci – definitivní odklon od materialismu a návrat k tradičním hodnotám, které jsou v rovnováze mezi hmotou a duchem, mezi materialismem a idealismem. Národně socialistická revoluce vychází z mého srdce, nezatíženého materialismem ani jiným otroctvím, způsobeným mocí kapitálu, tříd nebo korporací. Jako člen Dělnické mládeže budu pracovat pro změnu myšlení lidí, protože jedině tak mohu docílit změn hodnot ve společnosti, v souladu s mým světonázorem. Tento můj dějinný úkol je nevyhnutelný pro lepší budoucnost a jednotu národa, k zachování důstojnosti lidské bytosti.“  Kontroverze

Ministerstvo vnitra zaslalo dopis předsednictvu DM: „V této souvislosti je namítáno vyvíjení nedovolené činnosti ve smyslu § 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a to ve spojitosti s některými body programu Dělnické mládeže a dále pak s dokumenty, které dle znaleckých posudků připojených k podnětu, dokladují, že se Dělnická mládež výslovně hlásí a prosazuje myšlenky národního socialismu,“ uvádí se v dopise podepsaném Václavem Henychem, vrchním ředitelem sekce archivnictví a všeobecné správy.[3]. Za problematický lze považovat i odstavec v programu Dělnické mládeže, obsahující větu „Umění má z našeho pohledu zušlechťovat lidskou bytost, nikoliv ji záměrně deformovat a představovat dekadenci, ošklivost a úpadek.“

Martin Zbela (28. březen 2009 - 28. březen 2010)

 Externí odkazy

Reference

  1. Kdo jsme
  2. Můj světonázor
  3. Ministerstvo vnitra se zabývá činností Dělnické mládeže

Odkazy

 
 
Zkratka: DM
Datum založení: 3. březen 2009
Předseda: Erik Lamprecht
Sídlo: Ciolkovského 853
161 00 Praha 6
Ideologie: Nacionalismus[1]
Mateřská strana: Dělnická strana sociální spravedlnosti
Stranické noviny: Hlas Mládeže
Barva(y): bílá, červená, modrá